Výcvik skupiny "B, B1"

Výcvikové hodiny v programovom vybavení sú skoncipované nad rámec platných učebných osnov, čo umožňuje nacvičovať aj zložitejšie situácie v cestnej premávke ako napr. reakčné doby brzdenia, krízové situácie atď. Hlavné menu je usporiadané podľa učebných osnov. K trenažéru prikladáme schválenú metodiku pre začínajúcich inštruktorov.

Pri voľbe programu používame jednoduchú voľbu pomocou numerickej klávesnice